MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31562141

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 33 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ekonomika a manažment podniku I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Cestovný ruch I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Cestovný ruch III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika a správa území II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Marketingový manažment podniku II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná ekonomika a služby I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná ekonomika a služby III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre18.4
poradie1147
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Psychológia
skóre4
poradie2719
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra histórie
Muzeológia I.
skóre4
poradie2719
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Katedra psychológie
Psychológia I.
skóre4
poradie2719
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra psychológie
Psychológia II.
skóre4
poradie2719
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk